2019-06-12

LAHOLM

Ärendenummer: INC000005554546
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAD
Typ av fel: AVBROTT
Område: LAHOLM
Inträffade: 2019-06-12 14:56
Tjänster återställda: 2019-06-13 18:48

Detaljer:
2019-06-12 15:13 Vi har för närvarande en driftstörning, felsökning pågår.
2019-06-12 15:18 Adderat fler påverkade tjänster till störningen.
2019-06-12 15:40 Fälttekniker är på väg för att fortsätta felsökningen.
2019-06-12 17:46 Fälttekniker är på plats och felsökningen pågår fortfarande.
2019-06-12 18:12 Felet lokaliserat till ett kabelbrott i underleverantörs nät. Vi inväntar tekniker från underleverantör. Klartiden är framflyttad då felet var mer omfattande än vad man inledningsvis uppskattade.
2019-06-13 09:57 Fälttekniker är på väg för att åtgärda kabelbrottet. Tekniker bör vara på plats under förmiddagen.
2019-06-13 11:26 Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2019-06-13 12:32 Tekniker arbeter fortfarande med kabelskarvning. Vår underleverantör kan inte förse oss med en säker uppskattning om när avbrottet är löst.
2019-06-13 13:53 Oklara besked från vår underleverantör har lett till felaktig information i dessa utskick. Tekniker håller på att mäta för att lokalisera kabelfelet, men upplever tyvär svårigheter med att hitta det.
2019-06-13 14:18 Tekniker har lokaliserat kabelbrottet till 4 kilometer från Fyinge mot Laholm.
2019-06-13 15:36 Tekniker har påbörjat kabelskarvning. Tekniker hittade bevis på att en råtta har grävt ner i vår underleverantörs kabelbrunn och gnagat på fiberkablarna.
2019-06-13 17:47 Vår underleverantör är strax klar med kabelskarvningen. Just nu mäter teknikern ljuset för att bekräfta att fibern blivit korrekt skarvad.
2019-06-13 19:14 Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda, avbrottet berodde på ett kabelfel hos underleverantören. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta gärna IP-Only Servicedesk.

Till startsidan