2019-06-14

BJÖRKLIDEN

Ärendenummer: CRQ000005552888
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: BJÖRKLIDEN
Påbörjas: 2019-06-14 00:30
Avslutas: 2019-06-14 06:30

IP-Onlys underleverantör kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet kommer resultera i ett avbrott på tjänsten IP-Only tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar.

Till startsidan