2019-06-14

GÖTEBORG

Ärendenummer: CRQ000005552889
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: GÖTEBORG
Påbörjas: 2019-06-14 00:01
Avslutas: 2019-06-14 00:11

IP-Onlys underleverantör kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet kommer resultera i ett avbrott på tjänsten IP-Only tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar.

Till startsidan