2019-06-14

NORRLAND

Ärendenummer: CRQ000005552161
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: NORRLAND
Påbörjas: 2019-06-14 00:01
Avslutas: 2019-06-14 04:00

IP-Only kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet kommer resultera i ett avbrott på tjänsten IP-Only tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Redundanta förbindelser kommer inte påverkas samtidigt.
Uppskattad nedtid: korta avbrott mindre än en sekund under tidsfönstret

Till startsidan