2019-06-14

NORRLAND

Ärendenummer: CRQ000005544907
Affärsområde: DATAKOMMUNIKATION
Status: AVSLUTAT
Typ av arbete: PLANERAT UNDERHÅLLSARBETE
Område: NORRLAND
Påbörjas: 2019-06-14 00:01
Avslutas: 2019-06-14 04:00

IP-Onlys underleverantör kommer att genomföra ett underhållsarbete i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna. Arbetet kommer resultera i ett avbrott på tjänsten IP-Only tillhandahåller. Under denna period kommer de påverkade tjänsterna vara otillgängliga alternativt uppleva störningar. Länker med redundanser kommer ej att uppleva avbrott under detta planjobb, då de redundanta länkarna kommer gå ner separat från de primära.

Till startsidan