För att vi ska kunna bygga ut fiber i ett område måste vi först bygga en avfart från vårat redan befintliga stamnät. Från avfarten bygger vi sedan det lokala accessnätet för att kunna ansluta fastigheterna i området.

"/>För att vi ska kunna bygga ut fiber i ett område måste vi först bygga en avfart från vårat redan befintliga stamnät. Från avfarten bygger vi sedan det lokala accessnätet för att kunna ansluta fastigheterna i området.

"/>