I den här fasen bygger entreprenören vi upphandlat ut nätet i bostadsområdet och installerar fiberskåp. 

"/>I den här fasen bygger entreprenören vi upphandlat ut nätet i bostadsområdet och installerar fiberskåp. 

"/>