Gör slut med dålig it.

It-chefens utmaningar.

En stabil infrastruktur och nätåtkomst är i dag helt avgörande för företags och organisationers framgång. Men hur ser det ut ute på arbetsplatserna? Är det stabilt? Hinner du som it-chef fokusera på den för konkurrenskraften och hela samhällsutvecklingen så viktiga digitaliseringen eller har du fullt upp med annat?

Rapporten består av nio insikter som du kan läsa mer om nedan. Vill du ladda ned hela rapporten i PDF-format? Klicka på knappen nedanför.

Ladda ned rapporten
Ikon - Tre kugghjul

1. Incidenter slår hårt mot produktiviteten

Sju av tio organisationer (73 procent) uppger att den senaste incidenten ledde till ett tapp i produktiviteten och en kostnadsökning i form av ökad administrativ börda.

Läs mer
Ikon - Person med olika tankar

2. Hälften av it-cheferna hinner inte tänka framåt

Fler än varannan it-chef uppger att de lägger för lite tid på framtidsinriktade, strategiska frågor. Arbetet handlar istället mycket om att starta om servrar, felsöka system m.m.

Läs mer
Ikon - Pie Chart

3. Underinvestering leder till tappade intäkter

Var tredje organisation inom offentlig sektor upplever att de har underinvesterat i it-infrastruktur. I privat sektor är läget lite bättre.

Läs mer
Ikon - Tumme ned

4. Mindre än en av fem är fullt nöjda med it-leverantören

Knappt en av fem (18 procent) it-chefer inom offentlig sektor är fullt nöjda med sin huvudsakliga leverantör av it-infrastruktur. Nästan en av fem (17 procent) är direkt missnöjda.

Läs mer
Ikon - Person framför dator

5. Dålig it minskar trivseln på arbetsplatsen...

I organisationer som underinvesterat i it svarar endast fyra av tio it-chefer (39 procent) att de trivs mycket bra på jobbet. I organisationer som har investerat lagom säger nästan sju av tio (69 procent) att de trivs mycket bra.

Läs mer
Ikon - Samtal mellan två personer

6. ...och skapar också negativ stress i arbetet

Nästan varannan it-chef (44 procent) i organisationer som underinvesterat i it upplever negativ stress varje vecka. 17 procent upplever daglig stress, att jämföra med 8 procent i organisationer som investerat lagom.

Läs mer
Ikon - Frustrerad person framför dator

7. Mindre än hälften får snabbt överblick över incidenter

Endast 4 av 10 it-chefer (41 procent) i offentlig sektor får avisering när it-leverantören har incidenter som påverkar verksamheten.

Läs mer
Ikon - Styrelserum

8. Varannan ledningsgrupp brister i it-kompetens

Varannan it-chef tycker att ledningsgruppen brister i it-kompetens. Mest kritiska till ledningens kompetens är it-chefer som tycker att organisationen har underinvesterat i it.

Läs mer
Ikon - Glad person

9. It-paradoxen: trots problem är nästan alla nöjda

Trots återkommande incidenter och problem kopplade till it-infrastrukturen tycker nästan alla it-chefer att leverantören lever upp till sitt åtagande.

Läs mer

Stressfri it.

En effektiv it-miljö ökar trivseln och minskar stressen på arbetsplatsen - för både it-chefen och medarbetarna. Därför presenterar vi "Stressfri it", en serie om sex artiklar som hjälper dig som it-chef att frigöra tid till strategi istället för support - och samtidigt få nöjdare, kreativare och mer effektiva medarbetare.

Läs artiklarna på vår kampanjsida.

Om rapporten

Vi har tillsammans med Sifo gjort en undersökning om it-chefens utmaningar. Undersökningen genomfördes under första halvåret 2017 genom telefonintervjuer med 400 it-chefer – 200 i vardera privat och offentlig verksamhet. I undersökningen var ”it-chef” ett samlingsbegrepp för tio yrkestitlar med ledarskap kombinerat med teknikkunskap som gemensam nämnare.