Tyréns

Därför måste Tyréns nät alltid fungera.

När Tyréns tog hem sin nätverksdrift var pris och prestanda avgörande. ”Vi kunde inte heller riskera att nätet skulle ligga nere”, säger Dan Eskekärr, som är it-chef på företaget.

Ett väl fungerande WAN för att binda samman kontoren är inte lätt att få till för en infrastrukturkonsult som Tyréns. Många jobbar i krävande och stora CAD-program direkt anslutna till företagets intranät. Eftersom programmen använder många filer och resurser över nätverket är de känsliga för fördröjningar (latency). Programmen var tidigare trögjobbade som en följd av för stora avstånd i tid mellan filservrar. Tidigare förlitade sig företaget på ett nät, som driftades av en extern leverantör. Minsta förändring tog tid att genomföra och kostnaden vara hög. Det var utgångspunkten när Tyréns undersökte alternativ. Valet blev att ta hem driften i kombination med colocation med IP-Only som leverantör. - Pris i kombination med prestanda avgjorde vårt val, säger Dan Eskekärr.

Lokala filservrar i kombination med central drift
På huvudkontoret i Stockholm har man alltså valt att placera de flesta serverfunktioner till IP-Onlys datahall i Järfälla. Kommunikationen går över dubbla 10-gigabitanslutningar. Därigenom uppnås hög feltolerans och tillräckligt låg fördröjning även när nätverket är belastat. - Vi har inte egna resurser att klara av driften vid exempelvis strömavbrott. Man kan beskriva driften vid datahallen hos IP-Only som själva noden i vårt nätverk. På sju av de större kontoren har man gigabitanslutningar med dubblerade feltoleranta, redundanta, anslutningar. Han framhåller att lösningen med redundanta förbindelser kan beskrivas som ganska unik. - I synnerhet i Sverige som har en bra nätinfrastruktur Resterande kontor med färre medarbetare har vanliga100-megabitanslutningar. På sikt kan man tänka sig ökad centralisering av lokala servrar.

Prisvärd gigabit med kvalitet
Produkten IP-Onlys Ethernet Link spelade en avgörande roll för att projektet skulle nå sina mål. I korthet förmedlar tjänsten ethernetpaket direkt mellan de anslutna kontoren. Länkarna använder egna våglängder i fibrerna och varje kund har alltid hela den bandbredd man betalar för, utan överallokering. Det ger bra prestanda och kunderna har full kontroll över prioritering och kan anslutna vilken ethernetutrustning som helst. I Tyréns fall betydde direkta ethernetförbindelser mellan kontoren att företagets it-personal kunde sköta routingen själva. Att sätta upp ett feltolerant nätverk har varit ett komplicerat uppdrag. Resultatet är, enligt Dan Eskekärr, att företaget blivit mer snabbfotat. - Under förutsättning att du har kompetensen redan, så är merarbetet försumbart. Förändringar som tidigare tog veckor görs nu på minuter.

Dan Eskekärr, Tyréns”Måste alltid fungera”. Det är vad de flesta användare säger idag och Dan Eskekärr, som är it-chef på Tyréns, vågar garantera att det hemtagna nätverket klarar kraven.

Det här var utmaningen

- Öka tillgängligheten i WAN:et
- Minska kostnaden för driften
- Minska tiden för att genomföra förändringar
- Minska de egna resurserna för att hålla serverdriften uppe
- Öka kommunikationshastigheten mellan kontoren

Så blev lösningen

- IP-Only Ethernet dubblerade förbindelser till större kontor
- Egna routrar konfigurerade för feltolerant routing
- Colocation i Järfälla med centrala servrar för huvudkontoret

Om Tyréns

Tyréns är en av de ledande konsultfirmorna inom infrastruktur och stadsbyggnad med 1300 anställda spridda på 30-talet kontor runt om landet. Konsulterna är experter inom många områden, allt från akustik till vatten och VVS.

Jag vill veta mer om kundlösningen

Relaterade tjänster

Läs mer om de tjänster vi erbjuder som har använts i denna lösning.

Ikon - WAN från IP-Only

WAN

Knyter samman dina verksamhetsställen i ett nätverk, som administreras av oss eller dig.

Läs mer om WAN
Ikon - Colocation

Colocation

Placera dina IT-system och tjänster i något av våra nio datacenter. Du får dessutom en klimatsmart lösning.

Läs mer om Colocation

Jag vill veta mer om IP-Onlys företagslösningar