Västra Götalandsregionen

Lösning som knyter samman regionens verksamheter.

Vi levererar en datakommunikationslösning till Västra Götalandsregionen, VGR, som knyter samman regionens verksamhetsställen och datacenter i ett privat nät. Inom VGR ryms 49 kommuner, 18 sjukhus och Västtrafik som bedriver kollektivtrafik samt ett stort antal övriga verksamheter.

500 fiberförbindelser

IP-Only levererar VGR:s datakommunikationslösning som knyter samman regionens verksamhetsställen och datacenter i ett privat nät. VGR ställer mycket höga krav på tillgänglighet och funktionalitet, exempelvis för sjukhus och datacenter. Detta löser IP-Only genom att ansluta kritiska verksamhetsplatser med fullt redundanta uppkopplingar via svarfiber och våglängder, både inom och mellan städer i regionens kärnnät. Totalt levererar IP-Only nästan 500 fiberförbindelser till VGR:s olika verksamhetsplatser. IP-Only levererar även internetkapacitet till regionens öppna nät.

Om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, VGR, bildades 1999 av Bohuslandstinget, Landstinget Skaraborg, Landstinget i Älvsborg, sjukvård och viss kultur i Göteborgs Stad samt delar av länsstyrelsen. VGR bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga ansvarsområden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling samt kollektivtrafik. Inom VGR ryms 49 kommuner, 18 sjukhus, Västtrafik som bedriver kollektivtrafik och ett stort antal övriga verksamheter. Ett av sjukhusen är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ett av Europas största sjukhus. Totalt arbetar 50 000 personer inom VGR.

Relaterade tjänster

Läs mer om de tjänster vi erbjuder som har använts i denna lösning.

Ikon - WAN från IP-Only

WAN

Knyter samman dina verksamhetsställen i ett nätverk, som administreras av oss eller dig.

Läs mer om WAN
Ikon - Internet från IP-Only

Internet

Koppla upp ditt företag mot resten av världen via våra olika anslutningstjänster.

Läs mer om Internet

Jag vill veta mer om IP-Onlys företagslösningar