Offentlig sektor.

Svenskt för säkerhets skull.

För offentlig sektor och myndigheter är säkerheten och stabiliteten extra viktig. Det är därför IP-Only producerar och levererar transmissionstjänster såsom internet och WAN, över vårt egna nät. Detta gäller även våra datacenters som är lokaliserade så nära som möjligt, här hemma i Sverige. Det är tryggt att veta. Där har du en av flera fördelar som gör att kunder väljer oss som leverantör inom operatörstjänster, transmission och datacenterlösningar (IaaS). En garant för dig inom offentlig förvaltning.

Gott om förtroende

Under många år har vi haft det stora förtroendet att leverera våra tjänster till kunder inom offentlig sektor. Gemensamt för dessa kunder är deras höga krav på bland annat säkerhet och stabilitet. Det är därför vi driver och äger vårt egna nät vilket garanterar full kontroll. Det gör oss dessutom betydligt mer flexibla och smidiga. För oss är den offentliga sektorn ett prioriterat område. Därför har vi ett särskilt team som arbetar mot myndigheter, landsting och kommuner.

Läs mer om våra tjänster
Stamdragning till fastigheten

Kundlösning: Västra Götalandsregionen

Vi levererar en datakommunikationslösning till Västra Götalandsregionen som knyter samman regionens verksamhetsställen och datacenter i ett privat nät. Inom Västra Götalandsregionen ryms 49 kommuner, 18 sjukhus och Västtrafik som bedriver kollektivtrafik samt ett stort antal övriga verksamheter.

Läs mer om kundlösningen
Ramavtal - Statens inköpscentral

Ramavtal förenklar inköp för offentlig sektor

IP-Only har ramavtal med Kammarkollegiet som omfattar tjänster inom: Telefoni/kommunikationstjänster, Infrastruktur och Samarbetslösningar.

Läs mer om nuvarande ramavtal på avropa.se
SKL Kommentus inköpscentral logotype

Datakommunikation 2014

Från och med maj 2016 är IP-Only leverantör av datakommunikationstjänster i Ramavtalet Datakommunikation 2014 som tecknats mellan SKL Kommentus Inköpscentral och IP-Only.

Läs mer om Datakommunikation 2014

Jag vill veta mer om IP-Onlys lösningar för offentlig sektor