Datakommunikation 2014

SKL Kommentus Inköpscentrals nya ramavtal.

Från och med maj 2016 är IP-Only leverantör av datakommunikationstjänster i Ramavtalet Datakommunikation 2014 som tecknats mellan SKL Kommentus Inköpscentral och IP-Only.

SKL Kommentus logotype ovanför bild där personer samtalar på avstånd

Ramavtalet består av följande delar:

Anslutning till Sjunet - det nationella kommunikationsnätet för e-hälsa som vård- och omsorgsgivare inom Sveriges kommuner, landsting och regioner.

WAN-tjänster, privat nät för att sammanbina verksamheter som är geografiskt åtskilda utanför Internet.

Internet - internetanslutning med olika kapacitet. Dessutom får du möjlighet till en mängd extra säkra tillval, som exempelvis managerad brandvägg eller DDoS-skydd.

Genom ramavtalet kan du snabbt och enkelt beställa WAN- och internettjänster samt anslutning till Sjunet - utan att gå ut i upphandling.

Hur kan jag avropa?

Mer information och hur man gör avrop kan du läsa på SKL Kommentus hemsida. Klicka på knappen nedan för att ta dig dit.

Läs mer och avropa här