Fokusfiber.

Vårt nät - er möjlighet.

Fokusera på det ni är bra på – era kunder – med hjälp av oss och våra tjänster. Alla operatörer är välkomna att vara innehållsleverantörer i våra öppna nät eller köpa wholesaletjänster av oss för att kunna adressera egna kunder. Vi välkomnar alla operatörer i Sveriges nya fibernät! Vårt nät är verkligt öppet och neutralt och vi står upp för digital frihet och jämlikhet.

Read about Wholesale in English
Coverimage till animerad film

Tjänsteleverantörer i öppet nät

I IP-Onlys öppna nät är alla operatörer och tjänsteleverantörer välkomna, på rättvisa villkor. Vårt accessnät och därmed den adresserbara marknaden växer med tusentals portar varje månad.

Läs mer
Fiberstråle

Access- och transporttjänster

Andra operatörer, globala och nationella, är en av IP-Onlys viktigaste kundgrupper. Ungefär 150 bolag är det som köper tjänster i form av accesser, våglängder, IP-tjänster och datacenter för återförsäljning.

Wholesaletjänster

International carriers

IP-Only provides everything from dark fiber, Carrier Ethernet to complete backbones and complex voice and data network solutions. We deliver to local and international telcos as well as to corporate and media clients. Our capacity, coverage and competence have made us the partner of choice for international carriers, such as T-Systems and Colt, moving large amounts of data and voice traffic within, to and from the Nordics.

Read more...

Nätkarta

IP-Onlys centrala stamnät utgörs av en fiberring som förbinder Stockholm-Oslo-Göteborg-Malmö-Stockholm med ett stort antal stadsnät längs vägen. Sträckan Stockholm-Helsingfors och vidare till ryska gränsen samt sjökabelsystem Malmö-Köpenhamn, Väddö-Åbo, Västervik-Visby samt Oskarshamn-Visby. Vill du se vår nätkarta i sin helhet kan du ladda ner den här under.

Ladda ner

Jag vill veta mer om IP-Onlys lösningar för operatörer