Wholesaletjänster

Bästa sättet att nå era kunder

Hög kapacitet och god nordisk täckning lockar både nationella och globala operatörer med behov av transport- och accesstjänster till IP-Only. Med Ethernet i både stamnät och i lokalaccesser skapas transparens som gör det enkelt för operatörer att förmedla sina kunders röst- och datatrafik i IP-Onlys nät. Vi tillhandahåller också våglängder, svartfiber eller dukter (rör) för operatörer som vill ha ”råvara” att förädla till slutkundstjänster i egen regi.

Läs mer om wholesale (engelska)

Dark Fiber

Use our dark fiber to build your own networks, with full control of the equipment and performance.

More information

Wavelength

Use our existing infrastructure to build your own networks. High bandwidth over long distances.

More information

Wholesale Ethernet

Use an Ethernet connection to deliver your own services. Wholesale Ethernet is produced directly on our fiber.

More information

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi så snart som möjligt.