Åtgärdade driftstörningar

Nedan presenteras åtgärdade driftstörningar.