Remote Backup

Din data i säkert förvar om olyckan är framme.

IP-Only Remote Backup är en molnbaserad tjänst för automatisk säkerhetskopiering och katastrofsäkring av data, BaaS (Backup as a Service), som gör det möjligt att alltid ha en säkerhetskopia av värdefull data tillgänglig i ett av IP-Onlys säkra datacenter i Sverige om olyckan skulle vara framme. Du vet i vilket våra datacenter som ditt data lagras, och betalar bara en fast avgift för den kapacitet du bestämmer och utnyttjar.

Kontakta oss för mer information

Fördelar med Remote Backup från IP-Only

Säkerhetskopiering som tjänst ersätter helt, eller i delar, din befintliga plattform för säkerhetskopiering. Med säkerhetskopior på en annan plats än dina it-system och tjänster får du förutsättningar att faktiskt kunna hantera en katastrof som ett haveri i ett serverrum eller hos en molnleverantör.

Valfrihet

Med en IP-Only Remote Backup styr du med spartider och sparscheman vilket data som ska säkerhetskopieras, hur ofta och hur länge det ska sparas. Detta minskar tillväxten av ”död data” som ofta utgör den stora mängden av data som lagras i säkerhetskopior.

Enkel prismodell

IP-Only Remote Backup bygger på en enkel och förutsägbar prismodell där du som kund bara betalar den kapacitet bestämmer och använder. Det finns inga tillkommande avgifter för dataöverföring, diskaccesser mm. Säkerhetskopiering som tjänst gör att du enkelt kan anpassa kapacitet och kostnad.

Snabb återställningstid

Du vet i vilket datacenter som dina säkerhetskopior finns. Du behöver därför inte vara orolig över vilken lagstiftning det är som gäller eller för vilka det är som hanterar den underliggande infrastrukturplattformen. I kombination med IP-Onlys internet och WAN-tjänster får du snabba återställningstider om olyckan skulle vara framme. Att köpa säkerhetskopiering som tjänst, Backup as a Service, gör att du inte längre behöver lägga tid på att hantera server- och lagringssystem för säkerhetskopiering eller ha egen kompetens kring programvaran för den. Att ha en säkerhetskopia på viktig data kan vara ett lagkrav beroende på vilken verksamhet du bedriver. Om säkerhetskopian är på samma ställe som din verksamhet eller dina it-system är chansen att du aldrig kommer att kunna använda den när katastrofen inträffar.

Enkel installation

Med IP-Only Remote Backup kan du via internet eller IP-Only WAN säkerhetskopiera virtuella miljöer baserade på Open Stack, VMWare och Hyper-V eller filer från Windows och Linux servrar.

Installationen sker enkelt med de backupklienter som du laddar ned från IP-Only Remote Backups webbportal som du sedan installerar i din virtuella miljö eller dina servrar.

All data kan självklart skickas krypterat och lagras i krypterade filsystem i IP-Onlys säkra datacenter. Önskar du extra hög säkerhet kan du välja att kryptera data redan i backupklienten. För bästa möjliga prestanda finns alla säkerhetskopior tillgängliga on-line i diskbaserade lagringssystem med hög kapacitet.

Kombinera Remote Backup med andra tjänster

Remote Backup kan maximeras och kombineras med andra företagstjänster.

Ikon - Internet från IP-Only

Internet

Koppla upp ditt företag mot resten av världen via våra olika anslutningstjänster.

Läs mer om Internet
Ikon - WAN från IP-Only

WAN

Knyt samman dina verksamhetsställen i ett nätverk, som administreras av dig eller oss.

Läs mer om WAN
Ikon - Virtual Data Center

Virtuellt Datacenter

Placera dina it-system och tjänster i ett eget virtuellt privat moln i något av våra nordiska datacenter.

Läs mer om Virtuellt Datacenter
Ikon - Colocation

Colocation

Placera dina IT-system och tjänster i något av våra nio datacenter. Du får dessutom en klimatsmart lösning.

Läs mer om Colocation

Jag vill veta mer om Remote Backup