Prisexempel - WiFi Access

Kundcase och prisexempel.

Här visas två exempel på kunder med WiFi Access från IP-Only.

I båda exemplen ingår följande i priset:

 • Projektledning och utrullning
 • Radioplanering för WiFi Access
  - vi gör en grundlig radioplanering för att identifiera de krav verksamheten ställer på täckning för respektive yta.
 • Konfiguration och implementation av hårdvara och nätverk
  - Trådlöst nätverk och accesspunkter
 • Installation per verksamhetsställe
  - Montering och driftsättning av utrustning
  - Acceptanstestning av lösning innan klarrapportering
 • Dokumentation
  - Detaljerad dokumentation av design och den tekniska lösningen per verksamhetsställe för spårbarhet, tydlighet och för att underlätta vid eventuell felsökning
 • Övervakning, drift, underhåll och proaktiv hantering
  - Tjänsten WiFi Access övervakas dygnet runt, året om
  - Vi säkerställer att all utrustning löpande uppdateras med mjukvara för att förbättra säkerhet och krav på funktionalitet
  - Vi jobbar proaktivt för att identifiera eventuella fel
 • Support
  - Support via telefon och mejl dygnet runt, året om

Kund 1 - Butik med 10 verksamheter med en totalyta på 250 kvm

Butiken vill tillhandahålla gästnätverk med hänvisning till landningssida. Internt nät för att trådlöst kunna ansluta kassasystem, betalterminal, datorer, surfplattor för personalloggning och tidrapportering, kameror samt skrivare. Anslutningen ska vara säker, snabb och stabil. Hastighet och kapacitet anpassas till nämnda användningsområden. Täckning i hela butiken, även personalrum och lager.

Prisexempel:
Installationskostnad per kvm: 20 kr
Månadskostnad per kvm: 2 kr
Total installationskostnad: 50 000 kr
Total månadskostnad: 5 000 kr/mån

Effekter:

 • Butikerna kan ansluta kassasystem, betalterminal, datorer, mobiltelefoner, kameror, surfplattor och andra liknande displayer trådlöst och kan alltid vara trygga med att anslutningen är säker, snabb och stabil.
 • Butikerna kan separera det interna nätet där de ansluter sina interna enheter från det öppna gästnätverket de erbjuder kunderna i butikerna.
 • Företaget kan erbjuda besökarna i sina butiker ett öppet gästnätverk med hänvisning till landningssida. På landningssidan kan man marknadsföra speciella produkter, ge mer information om en specifik produkt och visa aktuella erbjudanden.
 • Undersökningar visar att butiker med öppet gästnätverk behåller besökarna längre i butiken och har fler återkommande kunder.
 • Med WiFi kan butikerna digitaliseras och nyttja enheter som smarta speglar, digitala skärmar, beacons samt surfplattor för att ta emot beställningar eller ta betalt.

Kund 2 - Kontor med 10 verksamheter med en totalyta på 5000 kvm

Kontoret vill tillhandahålla gästnätverk med hänvisning till landningssida, internt nät med avancerad autentisering, kunna koppla upp alla interna enheter trådlöst; datorer, skrivare, säkerhetsenheter, mobiltelefoner samt skrivare. Täckning, kapacitet och tillgänglighet är viktigt på hela kontoret, både vid arbetsplatser och i konferensrum. De anställda ska kunna jobba flexibelt och mobilt. Hög hastighet och kapacitet krävs då företaget jobbar i många onlinebaserade system, håller och deltar i videokonferenser.

Prisexempel:
Installationskostnad per kvm: 20 kr
Månadskostnad per kvm: 2,5 kr
Total yta: 5000 kvm Total installationskostnad: 100 000 kr
Total månadskostnad: 12 500 kr/mån

Effekter:

 • WiFi från IP-Only ger användarna frihet och mobilitet oavsett vart i lokalen de befinner sig. De kan förflytta sig överallt utan att tappa anslutningen.
 • Kontoren blir mer flexibla och anställda kan arbeta på vilken plats de än önskar, både på kontoret de utgår ifrån men även på företagets andra verksamhetsställen. Den trådlösa anslutningen är alltid stabil, säker och snabb.
 • Företaget möjliggör för kunder och partners att snabbt kunna ansluta sig till ett öppet gästnätverk.
 • Infrastrukturen på kontoren blir enklare med WiFi. Skrivbordsplacering, ny personal och hur kontorslandskapet ser ut är inte längre beroende av kablar eller kabeldragningar.
 • Kontoren kan digitaliseras och enkelt ansluta enheter som datorer, skrivare, säkerhetsenheter, skärmar, sensorer och annat till det trådlösa nätverket.
 • Företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet och slipper tänka på drift och support.

Läs mer om WiFi Access samt kontakta oss