Artikel

Här nedan kan du läsa reportaget med Terese Bengard från organisationen Hela Sverige ska leva som publicerades i vår tidning Smart Fiberland 2017.

"Det viktigaste nu är vad vi fyller nätet med"

– Ingen frågar varför alla i hela landet behöver el, och det är precis samma sak med den digitala infrastrukturen. Det går inte att klara sig utan uppkoppling idag. Även skogsarbetare är helt beroende av att varje dag kunna rapportera sin avverkning via nätet.

Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva, menar att digitaliseringen av hela landet handlar om både demokrati och säkerhet. – Sverige som ett av världens rikaste länder måste klara av att bygga en infrastruktur som gör att medborgarna kan ringa larmnumret 112 även efter att kopparnätet avvecklas, säger hon. Hon anser att det höjda bredbandsmålet, från 90 till 95 procent, är ett steg i rätt riktning och att det gett branschen ny energi, men hon oroas av att utbyggnadsmedlen från Jordbruksverket inte kommer att räcka.

– Av 700 ansökningar om bredbandsstöd har 300 redan fått avslag, så visst behövs privata aktörer. Och konkurrens är bra, så länge det finns något att konkurrera om – ingen aktör kan förväntas vara intresserad av att ta sig an enbart det som blir över när andra aktörer redan fibrerat de någorlunda tättbebyggda delarna av ett område. Då har den som kom först tagit russinen ur kakan, och det går inte att äta kakan sedan.

Terese Bengard menar att fiberutbyggnaden egentligen borde ha startat i de glest befolkade landsdelarna – ”där den nya tekniken gör mest nytta”.

– Det handlar om e-tjänster, utbildning, vård och hemtjänst. På landsbygden finns allt att vinna på digitalisering, säger hon. Och vi talar inte om att dra fiber i exakt alla hörn av landet, men vi behöver fiber på så många platser som det bara går för att sedan kunna erbjuda radiolösningar till de invånare som bor så till att det är bästa tänkbara alternativ.

Men för tjänster som rör tillsyn, vård och hälsa krävs förstås en garanterad driftsäkerhet.

– Vi talar inte om science fiction när det gäller e-hälsa. Tjänsterna finns redan, från enkla påminnelser till avancerad telediagnostik, men infrastrukturen måste förstås ge grundförutsättningarna.

Terese Bengard jämför ofta och gärna med Norge där hon anser att befolkningen erbjudits en helt annan distriktspolitik – allt för att underlätta för människor att bosätta sig i hela landet. – Det gäller allt från skattelättnader och avskrivning av studielån till betydligt förmånligare villkor för företagare ute på landsbygden. Jag tycker vi har en hel del att lära av den norska modellen – där pratas det inte bara om att hela landet ska leva, det skapas också möjligheter för att realisera en sådan vision.

Ger råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet. De kan ha olika namn, som byalag, samhällsförening eller intresseförening. Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid.

En lokal utvecklingsgrupp representerar den lokala allmännyttan och arbetar med det som är viktigt för människorna i just den bygden. Det kan vara att ta över skolan, bygga ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i bygden. Vissa grupper arbetar med flera olika projekt.

Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa lokala grupper och för nära femtio organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar. Uppgiften för Hela Sverige ska leva är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete.

För närvarande har Hela Sverige ska leva omkring 5 000 lokala utvecklingsgrupper, liksom knappt femtio medlemsorganisationer. Ett litet kansli i Stockholm ansvarar för information, samordning och administration.

Läs mer på helasverige.se

Så ser regeringens bredbandsmål ut

Regeringen har visionen ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt har målsättningen höjts till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020.

På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är "användning utan upplevd begränsning". Hela Sverige omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

För mer information – regeringen.se