IP-Only tar ställning.

Alla ska ta del av det moderna digitala samhället.

Vi står inför stora globala utmaningar både vad gäller klimatförändringar och ett socialt hållbart samhälle. På IP-Only vill vi ta vår del av ansvaret. Som It-bolag är vi både en del av problemet och en del av lösningen. Hela vår verksamhet handlar om att skapa förutsättningar för alla att kunna ta del av det moderna digitala samhället – varje dag arbetar vi för att bygga bort bredbandsklyftan.

Det största miljöhotet är global uppvärmning. Därför måste alla företag, stora som små, dra sitt strå till stacken och minska utsläppen av växthusgaser. På IP-Only arbetar vi aktivt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet.

Ladda ner Hållbarhetsrapport 2018

Bredbandsutbyggnad för hållbar utveckling

Under temat ”Näringsliv och tillväxt” har ÅF, på uppdrag av Region Halland och IP-Only, skrivit en rapport där konsekvenserna av bredbandsutbyggnaden kartläggs. Bland annat väntas 50 000 arbetstillfällen skapas och flera sektorer ges ökade tillväxtmöjligheter på grund av den nya digitala infrastrukturen, inte minst besöksnäringen.

Läs mer och ladda ner rapporten

IP-Only tar ställning

Hela vår verksamhet handlar om att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta del av det moderna digitala samhället. Därför arbetar vi varje dag för att bygga bort bredbandsklyftan. Vi engagerar oss och tar också ställning inom en rad olika områden vilka du kan läsa mer om nedan.

IP-Only deltar i Womentor

IP-Only deltar i Womentor 2018

Att verka för jämställdhet och mångfald är en självklarhet för oss på IP-Only. Vi deltar i Womentor som är ett verktyg för att stödja företag i it- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Att delta i Womentor ger oss möjlighet att lyfta fram, utveckla och synliggöra egna medarbetare vi tror mycket på. Vi får också hjälp att omvandla våra ambitioner till konkreta mål och aktiviteter och verktyg för att genomföra dessa.

Agenda 2030

På en workshop med temat ”Ett 100% hållbart IP-Only” beslutade vi oss för att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – när vi nu tar nästa steg i vårt hållbarhetsarbete. Workshopen landade i nedanstående mätbara mål: Landsbygd 100%, Smart Fiberland, Hållbar infrastruktur.

Läs mer om Agenda 2030 på regeringens webbplats

Stöd till samhället - Det digitala hoppet

Vi stödjer DGC:s sociala sponsringsprogram ”Det digitala hoppet”. I Sverige talar vi ofta om den digitala klyftan mellan landsbygd och städer samt mellan unga och gamla. I ett globalt perspektiv finns ännu större klyftor. I snabbt växande utvecklingsländer kommer fattiga barn och ungdomar som står på fel sida av denna klyfta att få sämre förutsättningar att ta del av den ekonomiska tillväxten och sina mänskliga rättigheter. Syftet med DGC:s sociala sponsringsprogram ”Det digitala hoppet” är att ge fattiga barn och ungdomar i utvecklingsländer tillgång till modern informationsteknologi och kompetens att använda den.

English School of Mui Ne - Vietnam

English School of Mui Ne (ES-MN) startades 2007 av svenske Marcus Robell och vietnamesiska Nguyen Ho Lam Vy, och är etablerad i fiskebyn Mui Ne i södra Vietnam, se www.es-mn.com. Skolans målsättning är att ge barn med svåra sociala och ekonomiska hemförhållanden tillgång till utbildning, framförallt inom engelska och it. Eftersom många av barnen tvingas arbeta för att försörja sin familj så har ES-MN öppet stora delar av dygnet med lärarledda klasser tidigt på morgonen och på kvällen.

Hope-Vti Kenya

The House of Plenty startades 1997 av Wanjiku Kaime-Atterhög i Nakuru, Kenya. Hemmet har sedan dess hjälpt gatubarn genom att ge dem mat, husrum och utbildning i syfte att de på sikt ska kunna försörja sig själva och uppnå sina drömmar och ambitioner. 2011 startades en yrkesutbildning – HOPE Vocational Tranining Institute – vars syfte är att ge gatubarn och skolbarn i området kvalitativ praktiskt utbildning i bland annat engelska och it. Utbildning i engelska är därför ett prioriterat område vid sidan av it och utbildningen sker i samarbete med den lokala skolan i området.

IT-elever i Kierka, Uganda

Hope-Vti Uganda

2014 gick DGC in som huvudsponsor för ett nytt projekt i Uganda, HOPE-VTI Uganda. Projektet har samma initiativtagare som HOPE-VTI Kenya och hämtar mycket inspiration därifrån men projektet bedrivs inte på landsbygden utan i Kireka, ett slumområde i Ugandas huvudstad Kampala. I juni 2015 hölls den officiella öppningsceremonin som bevakades av flera nationella medier. HOPE-VTI Uganda erbjuder särskilt utsatta ungdomar gratis utbildning inom it, engelska, entreprenörskap och ”performing art”.

Samarbete med Röda Korset och Region Gotland

Röda Korset, Region Gotland och IP-Only gör en gemensam satsning för att digitalisera Gotland. Gotland har lyckats med fiberutbyggnaden, nu görs en storsatsning för att få så många som möjligt att använda de digitala möjligheterna.