IP-Only Hållbarhetsrapport 2017.

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa och förbättra hållbarheten i våra tjänster, den egna verksamheten och i leverantörskedjan. För oss på IP-Only innebär det att vi kombinerar ansvarstagande för etiska, miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor med ett långsiktigt perspektiv på företagets affärsverksamhet.

Ladda ner rapporten