Rapport:
Bredbandsutbyggnad för hållbar utveckling i Halland.

Rapporten är skriven av ÅF på uppdrag av Region Halland och IP-Only. Studien visar stora positiva konsekvenser för samhället, inte minst näringslivet, när fibernätet nu byggs ut till allt fler.

Ladda ner rapporten