IP-Onlys kvalitetsarbete.

Kvalitet och hållbarhet.

För oss på IP-Only har hög kvalitet alltid varit en viktig strategisk princip och ingått som en viktig del i vår utveckling. Vi har genom högkvalitativa tjänster byggt upp ett arbetssätt som möter de krav som krävande kunder ställer på oss som infrastruktur- och tjänsteleverantör. Hållbar utveckling innebär att vi kombinerar vårt ansvarstagande för etik, miljö och sociala samt ekonomiska frågor i ett långsiktigt perspektiv. 

Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Läs om arbetet med vår kvalitetsrapport
Ikon - Hjärta

IP-Only tar ställning.

Vår verksamhet handlar om att skapa förutsättningar för alla ska kunna ta del av det moderna digitala samhället. Vi engagerar oss och tar ställning inom en rad olika områden.

Läs mer om våra projekt

Robust fiber.

IP-Only arbetar för att alla ska få tillgång till fiber vilket bidrar till samhällets digitala utveckling. Vi har certifierat och förbundit oss till att följa Robust fiber - branschstandarden för fiberförläggning.

Läs mer om Robust fiber

Kvalitetsrapport sätter ljus på problem

IP-Only publicerar kvalitetsrapport med 25 genomförda förbättringsåtgärder

Våren 2017 tog IP-Only beslut om en årlig kvalitetsrapport. Målet var att kontinuerligt visa utmaningar och förslag på förbättringsåtgärder. I januari 2018 publicerades den första rapporten där kvalitetsutmaningar från 2017 granskades. Sedan dess har även en andra rapport skrivits – om 2018.

– Vi har hela tiden varit transparanta med svårigheterna. Under året har vi upprepade tillfällen publicerat nyheter där vi tar upp våra och branschens utmaningar. Och det tänker vi fortsätta göra. Vi har dessutom tagit initiativ till flera samtal med intressenter och aktörer för att tillsammans kunna lösa utmaningarna. Vi är fast beslutna om att vår verksamhet ska vara bättre i morgon än den är i dag, och vägen dit är genom ett öppet och transparent kvalitetsarbete, säger Zaid Al Abbasi.

I kvalitetsrapporten för 2018 redovisar IP-Only utmaningar inom flera områden, bland annat förseningar, tillståndshantering och kundservice. Sammantaget visas även 25 genomförda förbättringsåtgärder.

Zaid Al Abbasi - IP-Only

"Vi är fast beslutna om att vår verksamhet ska vara bättre i morgon än den är i dag, och vägen dit är genom ett öppet och transparent kvalitetsarbete, säger Zaid Al Abbasi."

Zaid Al Abbasi, kvalitetschef, IP-Only

Ladda hem kvalitetsrapporten

Fiberresan

Följ med oss på fiberns resa genom stad och landsbygd och hur vi gör det möjligt, allt från beställning till grävning och installation i ditt hem.

Läs mer om fiberresan

Beställa fiber.

Såhär går det till i fiberresan från beställning till grävning på tomten. Filmen visar hur det går till.

Installera fiber.

Fiberresan fortsätter med installation i fastigheten. Filmen visar hur det går till.

LRF i möte med IP-Only om landsbygdsutbyggnadens utmaningar.

I mitten av december 2017 träffade IP-Only Lantbrukarnas Riksförbund med anledning av den kritik som LRF-medlemmar framfört rörande markavtal och grävning. Det var ett viktigt och konstruktivt möte. IP-Only kommer att följa upp i alla delar och har redan påbörjat ett förbättringsarbete.

IP-Only är den fiberoperatör som bygger fiber till flest hushåll och företag på landsbygden, det är en bred utbyggnad över hela landet. Att bygga på landsbygden kräver inhämtandet av en stor mängd markavtal – IP-Only samlar in ca 4000 markavtal i månaden för att genomföra fiberutbyggnaden. Detta medför flera utmaningar som rör tex grävning. I januari presenterar IP-Only en kvalitetsrapport där bland annat dessa delar kommer att behandlas.

Läs mer på LRF:s webbplats