IP-Onlys kvalitetsarbete.

Kvalitet och hållbarhet.

För oss på IP-Only har hög kvalitet alltid varit en viktig strategisk princip och ingått som en viktig del i vår utveckling. Vi har genom högkvalitativa tjänster byggt upp ett arbetssätt som möter de krav som krävande kunder ställer på oss som infrastruktur- och tjänsteleverantör. Hållbar utveckling innebär att vi kombinerar vårt ansvarstagande för etik, miljö och sociala samt ekonomiska frågor i ett långsiktigt perspektiv. 

Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Läs om arbetet med vår kvalitetsrapport

Sveriges bästa öppna nät.

IP-Only har utsetts till Sveriges bästa öppna nät 2017. Det är Com Hem som genom Öppna Nät-Barometern utvärderat samtliga stora kommunikationsoperatörer samt ett antal mindre.

Läs mer om utmärkelsen

Robust fiber.

IP-Only arbetar för att alla ska få tillgång till fiber vilket bidrar till samhällets digitala utveckling. Vi har certifierat och förbundit oss till att följa Robust fiber - branschstandarden för fiberförläggning.

Läs mer om Robust fiber

Kvalitetsrapport sätter ljus på problem

Den första rapporten publiceras i januari 2018

Det har nu gått åtta månader sedan ledningen för IP-Only i mars 2017 fattade beslut om att satsa på en årlig kvalitetsrapport. Beslutet fattades för att sätta ytterligare fokus på företagets förbättringsarbete. Den första rapporten ska publiceras i januari 2018 och arbetet leds av Zaid Al Abbasi, kvalitetschef på IP-Only.

– Vi har haft höga krav på oss, men tidsplanen ska hålla. Vi planerar även ett kvalitetsseminarium i samband med att rapporten publiceras, säger han.

Zaid Al Abbasi klargör direkt att han redan i inledningen av arbetet under våren konstaterade att det finns områden där IP-Only inte lever upp till de krav som ställs internt.

– Bristerna gäller framförallt kommunikationen med kunderna. Vår löpande rapportering är alldeles för gles och det tar för lång tid för oss att återkoppla på frågor, säger Zaid Al Abbasi. Våra kunder ska inte behöva vänta i månader på svar om varför en installation dröjer, det är inte acceptabelt.

Andra områden som lyfts fram är kvarvarande skador i den fysiska miljön, till exempel gropar eller diken som inte återställts efter grävarbeten.

– Här för vi förstås en kontinuerlig dialog med entreprenörer över hela landet, men vi måste kräva snabbare resultat av oss själva. Det är vår uppgift att ha det övergripande ansvaret och se till att felaktigheter åtgärdas.
Samtliga punkter som nu kommit fram i arbetet med kvalitetsrapporten omsätts i en konkret åtgärdsplan som sjösätts redan i december.

– Arbetet är igång på flera fronter, vi ser redan förbättringar inom vissa områden, medan det i andra områden tar lite längre tid innan vi ser resultat, säger Zaid Al Abbasi. Fiberutbyggnad är en komplex verksamhet där arbetet sker i flera led och omfattar olika yrkesgrupper.

Han erinrar om att IP-Onlys förbättringsarbete drivs med höga ambitioner samtidigt som en digital revolution pågår i Sverige. Det gamla kopparnätet släcks ned och det finns en stark efterfrågan på fiberutbyggnad. Regeringens mål är att 95 procent av alla hushåll ska ha tillgång till 100 megabit per sekund senast år 2020.

Zaid Al Abbasi - IP-Only

"Vi har haft höga krav på oss, men tidsplanen ska hålla. Vi planerar även ett kvalitetsseminarium i samband med att rapporten publiceras."

Zaid Al Abbasi, kvalitetschef, IP-Only

Ladda hem kvalitetsrapporten

Fiberresan

Följ med oss på fiberns resa genom stad och landsbygd och hur vi gör det möjligt, allt från beställning till grävning och installation i ditt hem.

Läs mer om fiberresan

Beställa fiber.

Såhär går det till i fiberresan från beställning till grävning på tomten. Filmen visar hur det går till.

Installera fiber.

Fiberresan fortsätter med installation i fastigheten. Filmen visar hur det går till.

LRF i möte med IP-Only om landsbygdsutbyggnadens utmaningar.

I mitten av december 2017 träffade IP-Only Lantbrukarnas Riksförbund med anledning av den kritik som LRF-medlemmar framfört rörande markavtal och grävning. Det var ett viktigt och konstruktivt möte. IP-Only kommer att följa upp i alla delar och har redan påbörjat ett förbättringsarbete.

IP-Only är den fiberoperatör som bygger fiber till flest hushåll och företag på landsbygden, det är en bred utbyggnad över hela landet. Att bygga på landsbygden kräver inhämtandet av en stor mängd markavtal – IP-Only samlar in ca 4000 markavtal i månaden för att genomföra fiberutbyggnaden. Detta medför flera utmaningar som rör tex grävning. I januari presenterar IP-Only en kvalitetsrapport där bland annat dessa delar kommer att behandlas.

Läs mer på LRF:s webbplats
Ikon - Hjärta

IP-Only tar ställning.

Vår verksamhet handlar om att skapa förutsättningar för alla ska kunna ta del av det moderna digitala samhället. Vi engagerar oss och tar ställning inom en rad olika områden.

Läs mer om våra projekt