Vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

I april 2017 togs beslut om att vi under året skulle genomföra en kvalitetsgenomlysning av vår fiberutbyggnad. Vi har ambitionen att investera 15 miljarder kronor, varav 7 miljarder kronor på landsbygden. Vi vill hålla ett högt tempo i utbyggnaden och det gör vi också – IP-Only är den fiberoperatör som under 2017 levererat flest fiberanslutningar på landsbygden och vi kommer även att göra det under 2018.

Men samtidigt är vi måna om att hålla hög kvalitet – vårt nät ska bära framtidens välfärdstjänster i decennier framöver. Det ställer höga krav på oss. IP-Onlys nät blev utsett till Sveriges bästa öppna nät 2017 av Com Hem. Vi värnar om vår höga kvalitet och därför genomför vi under vintermånaderna ett utökat kvalitetsarbete. Detta innebär bland annat att vi genomför en kvalitetssäkring av våra entreprenörer, då vi i vissa enskilda fall kunnat identifiera kvalitetsbrister. Tanken med denna genomlysning och utvärdering är att den ska resultera i att vi får en mer effektiv, bättre och kvalitetssäkrad leverans.

Vårt kvalitetsarbete blir aldrig klart, det är ett ständigt förbättringsarbete som kommer att involvera alla funktioner i företaget.

Läs mer om förbättringsarbetet i vår kvalitetsrapport nedan.