Kvalitetsrapport – en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete.

Vi har ambitionen att investera 15 miljarder kronor, varav sju miljarder kronor på landsbygden. Vi vill hålla ett högt tempo i utbyggnaden och det gör vi också – IP-Only är den enskilda fiberoperatör som under senare tid levererat flest fiberanslutningar på landsbygden.

Men samtidigt är vi måna om att hålla hög kvalitet – vårt nät ska bära framtidens välfärdstjänster i decennier framöver. Det ställer höga krav på oss. Därför har kvalitetsarbetet högsta prioritet hos IP-Only och uppföljningar och målsättningar inom området är en självklarhet. En årlig kvalitetsrapport är ett sätt att göra detta på.

Vårt kvalitetsarbete blir aldrig klart, det är ett ständigt förbättringsarbete som kommer att involvera alla funktioner i företaget.

Läs mer om förbättringsarbetet i våra kvalitetsrapporter nedan.