Projekt som gör skillnad.

IP-Only tar ställning

Hela vår verksamhet handlar om att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta del av det moderna digitala samhället. Därför arbetar vi varje dag för att bygga bort bredbandsklyftan. Vi engagerar oss och tar också ställning inom en rad olika områden. Här kan du läsa om våra olika policydokument. Du kan också längre ner ta del av de olika aktiviteter och bidrag som IP-Only gör.

Projekt som gör skillnad

Vägledande för IP-Only när vi genomför samhällsengagerade aktiviteter är att de uppfylla något eller några av följande kriterier :

Ha koppling till vår verksamhet – Vi älskar Internet! Särskilt fokus på det lokala perspektivet. Hela Sverige ska leva! Gåvor och bidrag görs till organisationer som verkar för en bättre värld med aktiviteter som främjar miljö och klimat. Aktiviteter som främjar mångfald och verkar för alla människors lika värde.

IT- och telekombranschen är extremt mansdominerad. IP-Only främjar aktiviteter som strävar efter ökad jämställdhet i IT- och telekombranschen.

Årets julklapp 2017

Årets julklapp går i år till DGC:s sociala program ”Det Digitala Hoppet”: tre skolor som genom utbildning, med fokus på IT och engelska, arbetar för att ge barn och ungdomar en ljusare framtid:

- English School of Mui Ne i Vietnam
- HOPE-VTI i Kenya
- HOPE-VTI Uganda

De tre skolorna får 50 000 kr vardera. I höstas besöktes skolan i Kenya av medarbetare på DGC. De har gjort en film som visar HOPE-VTI arbete.

Samarbete med Röda Korset och Region Gotland

Röda Korset, Region Gotland och IP-Only gör en gemensam satsning för att digitalisera Gotland. Gotland har lyckats med fiberutbyggnaden, nu görs en storsatsning för att få så många som möjligt att använda de digitala möjligheterna.

IP-Only & 8 mars

På IP-Only är vi övertygade om att mångfald berikar och stärker alla organisationer och verksamheter. Se vår film där kommunikationsdirektör Camila Buzaglo hyllar historiens första programmerare.

5050-klubben logotype

Jämställdhet

IP-Only verkar för ett jämställt samhälle. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden och medvetenheten kring genusfrågor på företaget. IP-Only är engagerade i 5050-klubbens arbete. Under året har IP-Only bidragit till genomförandet av ett antal nätverksträffar och seminarium. 5050-klubben – för en jämställd IT- och telekombransch – är en ideell förening som arbetar för målet 50 procent kvinnor och 50 procent män på alla positioner i IT- och telekombranschen.

Bild från UNHCR

Internationellt

Under 2015 har IP-Only samlat ihop överbliven men fungerande telekomutrustning. Målsättningen är att sälja utrustningen och bidra till UNHCR – FNs flyktingorgan som arbetar med stöd till krigets offer i Syrien. Vid sidan av detta var årets julklapp 2015 till kunder och anställda stöd till UNHCR.

Ung Cancer halsband

Ung cancer

Alla anställda har fått ett armband från Ung Cancer med budskapet ”Fuck Cancer”. IP-Only donerade även 10 000 kronor till Ung Cancer i december 2014.

Bild på en laxtrappa

Natur - Laxtrappa

IP-Only gräver mycket runt om i landet och strävar alltid efter att visa hänsyn till naturen. Ett bra exempel var när vi skulle dra fiber på norra Gotland och behövde korsa ån Banå. Istället för att använda traditionell borrning rensade vi, i samråd med länsstyrelse och lokala experter, botten i bäcken och byggde en ”lekbädd” till laxöringen. På så sätt främjades fiskbeståndet och miljön, samtidigt som fiberkabeln kom över ån till de boende i Ardre.

Musikhjälpen 2015, logotype

Musikhjälpen

Temat för Musikhjälpen 2015 är ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”. IP-Only har bidragit med tjänster som möjliggör för Musikhjälpen att genomföra en omfattande insamling till människor på flykt undan klimatet. Från Musikhjälpen: ”Varmt tack för att ni hjälper Musikhjälpen med den digitala insamlingsbössan. Ni gör det möjligt!” För Musikhjälpen 2014 var temat för insamlingen var ”Hjälp oss stoppa spridningen av HIV”. IP-Only och Uppsala Stadsnät var med på ett hörn och stod för fiberuppkopplingen mellan glasburen och Sveriges Radio. IP-Only samlade även in pengar och bidrog med 30 000 kronor till Musikhjälpen.

Ikon - Grön el

Miljö - Grön el

IP-Only använder 100 % ursprungsmärkt el från förnybara källor i hela verksamheten.

Världens barn, Radiohjälpen - logotype

Världens Barn

Förutom att skänka pengar till Radiohjälpens insamling Världens Barn så bidrar IP-Only till organisationens arbete genom att leverera systemtjänsterna Virtuell Server, Remote Backup och Managerad Brandvägg kostnadsfritt. Genom IP-Only har Världens barn tillgång till en digital insamlingsbössa.

Next Up 2016 logotype

Unga & IT

IP-Only region Väst är stolt sponsor av Next up 2016. Next Up är en IT-inspirerad tävling för åttondeklassare, som tävlar lagvis med att lösa problem i verklighetsbaserade case, framtagna av IT-företag. Arbetet utförs av eleverna under terminen som en del av ordinarie undervisning, med stöd av lagledare från föreningen DataTjej.

Camila Buzaglo, IP-Only

Frågor?

IP-Only söker ständigt nya spännande samhällsengagerade projekt. Om du eller din förening har en idé till ett projekt som ni skulle vilja diskutera eller om du har frågor om vårt arbete för hållbar utveckling är du välkommen att kontakta Kommunikationsdirektör Camila Buzaglo på camila.buzaglo@ip-only.se eller 070-545 32 69.