IP-Only Rules

IP-Only drivs och utvecklas av alla handlingar som utförs varje dag. ALLA anställda påverkar tillsammans vår utveckling och framtid. En viktig förutsättning för en fortsatt hög och lönsam tillväxt är drivkraften i en väl förankrad företagskultur.

Den speglar attityder och hjälper oss alla att med större grad av frihet och automatik agera i samma anda och bidra i varje enskild handling genom ansvar och eget tänkande.

IP-Onlys unika kultur är sammanfattat i ett enkelt ramverk som kan leda oss i vårt arbete och i våra handlingar:

 • Ledstjärna: Det som driver oss framåt - vårt riktmärke.
 • Värderingar: Hur vi förhåller oss till varandra och hur ska vi uppfattas av omvärlden.
 • Vägen dit: Vår strategi - hur vi skapar värde.


Det handlar sammanfattningsvis om att alla enkelt ska förstå IP-Onlys övergripande mål, hur vi ska arbeta och uppfattas samt vad som är grunden till hur vi skapar värde. Vi ska alla springa åt samma håll och allas insats påverkar våra kunder och vår tillväxt. Nu bygger vi ett IP-Only som ska få de andra att blekna - helt enkelt:

IP-Only RULES!

Vi älskar internet - IP-Only Rules

Ledstjärna

Vi älskar Internet: öppen och oberoende infrastruktur är grunden för det digitala samhället.

Vi lever för Internet och allt det står för: öppenhet, gränslöshet, tillgänglighet och frihet. Det symboliserar även hur vi fungerar som företag.

Vi vill att alla ska kunna ta del av och bidra till den digitala världen på lika villkor. Därför arbetar vi varje dag med att bygga, utveckla och driva den öppna och oberoende infrastruktur som krävs för att göra Internet tillgängligt för alla. Internet med hög kvalitet utvecklar hela samhället.

Vi är stolta över att vara en del av det moderna samhällsbygget.

Våra värderingar

Våra värderingar handlar om hur vi förhåller oss till varandra och hur ska vi uppfattas av omvärlden. Värderingarna utgör det "räcke" som vi kan ta stöd emot och som vi håller oss inom för att stanna kvar på vägen med ledstjärnan som riktmärke:

Ta initiativ och gör - IP-Only Rules

Ta initiativ och gör

 • Överträffa kundens förväntningar
 • Ta ansvar för helheten, lös uppgiften - även utanför eget område
 • Våga utmana
 • Sök information, dela med dig
 • Föreslå istället för att dissa

Fart med kvalitet - IP-Only Rules

Fart med kvalitet

 • Snabba svar, korta beslutsvägar
 • Flexibel fabrik:
  - Våga prova nytt - dra lärdom - förbättra
  - Vi fastnar inte i regler
  - Ordnat kaos på stabil bas
 • NU är kundnytta, pengar och kvalitet

Enkelt - IP-Only Rules

Enkelt

 • Vi är kundnära, informella och jordnära
 • Det är enkelt att arbeta med oss
 • Fokus och tydlighet
 • Enkelt är effektivt
 • Slutför i tid - överarbeta inte

Öppet Hjärta - IP-Only Rules

Öppet hjärta

 • Vi brinner för IP-Only - vi vill göra skillnad
 • Ärliga, engagerade och "rakt in". Ska överraska kunden
 • Alla säljer med sina insatser
 • Öppna och ärliga - vi pratar med varandra
 • Tillit - vi kör en stafett tillsammans
 • Nära till skratt 🙂

Vägen dit - IP-Only Rules

Vägen dit

Vi har valt att kalla vår strategi Vägen dit. Det handlar om den väg IP-Only tar med ledstjärnan som riktmärke. Längs vägen upplever vi segrar som vi firar, men även nederlag som vi lär av.

Värderingarna svarar på frågan Hur vi går till väga, strategin svarar på frågorna: Vem? Vad? och Var?

 • Vem? Nätkrävande kunder
 • Vad? Infrastruktur i världsklass
 • Var? Fiberspiralen mot 100 %

IP-Onlys nät

Nätkrävande kunder

Kommunikationsintensiva verksamheter med höga krav. IP-Onlys tjänster är "blodomloppet" för våra kunder, avbrott är kritiska.

 • Multisite - geografiskt spridda verksamheter
 • Online & Tech - media och andra bolag som har nätet som affär
 • Operatörer/systemintegratörer som använder vår infrastruktur i sin affär
 • Tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster i vårt öppna fibernät
 • Smart fiberstad - kommuner, offentlig sektor och alla med samhällsnära digitala tjänster

Villor, flerfamiljshus och företag som ansluts till vårt öppna fibernät för att utöka täckningen till 100 %.

 • Anslutningen är starten och driver hållbara nätintäkter från tjänsteleverantörer
 • Flera säljkanaler mot kund - online, direkt, tjänsteleverantörer och fastighetsägare.

Infrastruktur

Infrastruktur i världsklass

 • Kunden ska uppleva vårt nät som sitt nät
 • Vi är kundens "blodomlopp"
 • Ett robust eget fibernät - alltid uppe
 • Öppet och neutralt - möjliggör andras innehåll
 • Nätnära och skalbara tjänster som fyller nätet utan att driva mantimmar
 • Automatisering - effektiva, digitaliserade processer
 • En pålitlig samarbetspartner
  - Informera kunden innan de frågar
  - Ansvar för hela kundresan: från marknadsföring till sälj, leverans och drift

Fiberspiralen - IP-Only Rules

Fiberspiralen mot 100 %

 • Grunden till en långsiktig och lönsam affär
 • Expanderar och förtätar, expanderar och förtätar...
  - Expandera: Stora kunder och nya områden driver nätutbyggnad
  - Förtätning: Vi fyller nätet med fler kunder där vi finns.
 • Kombination av lokal närvaro och nationell styrka