Fiberresan.

Fiberresans alla steg.

Följ med oss på en resa med fiber genom stad och landsbygd och hur vi gör det möjligt, allt från beställning till grävning och installation i ditt hem.

Villaområde där det snart blir fiber

Villa

Följ med oss på en resa med fiber genom stad, tätort och landsbygd och hur vi gör det möjligt, allt från beställning till grävning och installation i ditt hem.

Besök fiberresan för villa
Fiberresan - flerfamiljshus

Flerfamiljshus

Följ med oss på en resa med fiber genom hela Sverige, från avtalsskrivning till installationen av fiber i lägenheterna. Resan tar omkring 9 till 12 månader.

Besök fiberresan för flerfamiljshus