Fiberresan för flerfamiljshus.

Följ med på fiberresan för flerfamiljshuset – från avtalsskrivning till aktivering.

Tidslinje - Flerfamiljshus - IP-Only

Fiberresan för flerfamiljshus.

Följ med oss på en resa med fiber genom hela Sverige, från avtalsskrivning till installationen av fiber i lägenheterna. Resan tar omkring 9 månader. Efter det har din fastighet tillgång till marknadens bredaste utbud av Internet, tv och telefoni. Välkommen på vår gemensamma fiberresa!

Avtal skrivs | Planering | Utbyggnad bostadsområde | Uppstartsmöte
Stamdragning | Lägenhetsinstallation | Aktivering

Tidslinje - Avtal skrivs - Flerfamiljshus

Avtal skrivs

Fastighetsägaren skriver avtal med IP-Only som leverantör av fibernät till fastigheten. Direkt därefter börjar vi leta efter en byggentreprenör som kan leverera ett fibernät av den kvalitet vi kräver.

Avtal skrivs mellan fastighetsägaren och entreprenören
Tidslinje - Planering - Flerfamiljshus

Planering

När vi har anlitat en byggentreprenör inleds arbetet med att planera fiberutbyggnaden. Det innebär att vi kartlägger området och ritar ut hur vi ska dra fibern ska till fastigheten. Eftersom vi kan behöva gräva långa sträckor måste vi även ansöka om markavtal och grävtillstånd från både privata och kommunala markägare samt Trafikverket. Så snart vi har alla tillstånd och avtal som vi behöver för att kunna gräva börjar vi bygga ut fibernätet. Det enda undantaget är Stockholm där STOKAB redan har dragit fram fiber till de flesta flerfamiljshus i staden.

Karta med schaktstråk
Tidslinje - Utbyggnad bostadsområde - Flerfamiljshus

Utbyggnad bostadsområde

Vi bygger ut det befintliga fibernätet i bostadsområdet för att kunna ansluta din fastighet till vårt rikstäckande nät, förutom i Stockholm där STOKAB redan har dragit fram fiber till de flesta flerfamiljshusen i staden. I likhet med vatten och el förläggs fiberkabeln under vägen genom att vi fräser upp asfalten. Det innebär att vi kommer vara ute på vägarna och gräva med maskiner vilket kan begränsa framkomligheten.

Tidslinje - Uppstartsmöte - Flerfamiljshus

Uppstartsmöte

Nu finns det fiber framdragen till fastigheten och fastighetsägaren och entreprenören träffas för att gå igenom installationen av fibern i själva fastigheten och lägenheterna. De bestämmer även tillsammans en tidsplan för när installationen ska vara klar. Så snart tidsplanen är bestämd informerar fastighetsägaren lägenhetsinnehavarna om den kommande installationen.

Tidslinje - Stamdragning - Flerfamiljshus

Stamdragning

Fibern dras in i fastigheten fram till alla lägenheter. Under denna tid kommer det alltså finnas installatörer i fastigheten. Hur lång tid installationen tar beror på antalet lägenheter i byggnaden.

Stamdragning till fastigheten
Tidslinje - Lägenhetsinstallation - Flerfamiljshus

Lägenhetsinstallation

Vi drar fibern in i lägenheten och installerar en fibermottagare som ansluter din lägenhet till fibernätet. Varje lägenhet kommer endast att påverkas av installationen under en arbetsdag. Eftersom fibermottagaren behöver ett eluttag placeras den i regel i närheten av ett. När alla lägenheter har fått fibermottagare och vi har testkört fibernätet för att se så allt fungerar skickar vi ut signalen i nätet. Här kan du läsa vanliga frågor och svar om hur installationen går till eller ställa egna frågor.

Man installerar fibermottagare i eluttag
Tidslinje - Aktivering - Flerfamiljshus

Aktivering

Aktivering betyder att ert nya fiberfastighetsnät är färdigt och driftsatt och ni kan aktivera dina tjänster. Om ni behöver hjälp med aktiveringen kan våra dedikerade tjänsterådgivare komma ut till fastigheten och gå igenom tjänsteportalen. De kan även hjälpa er att teckna ett gruppavtal. Gruppavtal innebär att alla lägenheter tecknar tjänst med samma tjänsteleverantör till ett förmånligare pris. Filmen till höger visar hur du aktiverar dina tjänster. Du kan också läsa mer i vårt kundforum.