Fiberresan: Landsbygd

1. Identifiera område

Tillsammans med representant från byNet identifierar man ett tänkt område för fiberutbyggnad. Har kommunen en övergripande strategi försöker man anpassa sig till den.

Ikon - identifiering

2. Projektgrupp

En lokal projektgrupp bildas med representanter från området. byNet genomför kostnadsfritt en förstuide på området som innefattar ekonomiska och marknadsmässiga villkor för området kopplat till anslutningsgraden. IP-Only & byNet tar helhetsansvar från starten av projektet. Detta inkluderar även om det behövs sökas bidrag för området.

Ikon - Projektgrupp

3. Uppstartsmöte

Möte tillsammans med projektgruppen för att gå igenom ansvarsfördelning, tidsplan och marknadsaktiviteter. byNet går igenom hur projektgruppen ska arbeta med markägare och markavtalen samt erbjuder även kostnadsfritt tillgången till en portal för att göra processen så enkel som möjligt för projektgruppen. Allt sammanfattas i en avsiktsförklaring.

Ikon - Uppstartsmöte

4. Säljarbetet tar form

Projektgruppen skall arbeta med att få en så hög anslutningsgrad som möjligt. Avtalen skrivs direkt med IP-Only och det finns möjlighet till beställningar online. IP-Only och byNet är behjälpliga med brevutskick, skyltar, informationsmöte och övriga lokala marknadsaktiviteter. De kan även tillsammans med projektgruppen identifiera avlönade projektledare som kan vara bolagens förlängda arm i projektet.

Ikon - Säljarbetet

5. Informationsmöte

Lokala informationsmöten och markägaremöten kommer arrangeras tillsammans med projektgruppen och byNet. På dessa informationsträffar kommer representanter att informera om tjänsterna och hur byggandet av nätet går till. Markägarna kommer även få en övergripande information på informationsmötet.

Ikon - informationsmöte

6. Lokalt engagemang

Projektgruppens lokala engagemang är det som gör projektet genomförbart. Det är projektgruppens ansvar att uppnå antalet anslutningar som är villkorat i området för att byggnation skall kunna starta.

Ikon - lokalt engagemang

7. Uppnått villkoren

När projektgruppen uppnåt de gemensamt satta villkoren för byggnation går vi vidare i processen. Nu påbörjas arbetet med tillstånden och markavtalen.

Ikon - Uppnått villkoren

8. Markavtal - byNet tar över

En av de viktigaste uppgifterna som åligger projektgruppen är att teckna markavtalen för planerad sträcka. Tillsammans med markägarna och utifrån projekteringen från byNet gäller det att hitta de mest gynnsamma sträckningarna för fiber.

Ikon - Markavtal

9. Ett fibernät byggs

När samtliga markavtal är tecknade och byNet har fått de övriga tillstånd som krävs för byggnation startar byggprocessen.

Ikon - ett fibernät byggs

10. Dokumentation och slutbesiktning

Då fibernätet är färdigbyggt tar IP-Only över allt förvaltningsansvar och ser till att de boende i området har en driftsäker uppkoppling. IP-Only ser till att nätet alltid är öppet och konkurrensneutralt samt att nätet utvecklas i takt med marknaden.

Ikon - Dokumentation och slutbesiktning

11. Uppkopplad till Sveriges mest konkurrensneutrala fibernät

Välj en tjänsteleverantör i den öppna plattformen och börja använda din fiberuppkoppling. Det finns någonting för alla att välja mellan. Med ett stort, brett och framförallt öppet utbud av tjänsteleverantörer inom bland annat Internet, TV och telefoni som konkurrerar på lika villkor!

Arbetet går ofta snabbt, men ibland kan det ta det lite längre tid

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, men följande exempel kan göra att tidplanen korrigeras något: Långa förhandlingar om markavtal, vatten i kanalisationen, ovanlig väderlek, berggrund eller andra hinder i vägarbetet.

Kontakta kundservice för svar på dina frågor