Fiberresan: Villa

Fiberresan

Följ med oss på en resa med fiber genom stad och tätort, från beställning till grävning och installation i ditt hem. När installationen är klart har du Internet, tv och telefoni av högsta kvalitet i ditt hem. Välkommen på vår gemensamma fiberresa!

Information och beställning | Byggbeslut | Planering
Utbyggnad stamnät | Utbyggnad bostadsområde | Aktivering

Information och beställning

Efter du fått det första informationsbrevet bokar vi in ett möte med dig. Du blir även inbjuden till informationsmöte och öppet hus där vi berättar mer om oss och fiberutbyggnaden i ditt område. Där kommer du även ha möjlighet att ställa frågor och lämna in din beställning. Du kan även beställa fiberanslutning på vår webb eller genom att posta beställningsblanketten till oss. Filmen bredvid visar hur fiberbeställningen går till.

Beställ fiber

Byggbeslut

För att kunna bygga ut fibernätet i ditt bostadsområde behöver vi uppnå ett visst antal beställningar. När säljperioden är avslutad och vi har nått minsta antal beställningar eller mer tar vi ett beslut om att bygga och börjar leta efter en byggentreprenör som kan bygga ett fibernät av den kvalitet vi kräver. Vi meddelar dig när byggbeslut har tagits.

Fiberskylt från IP-Only

Planering

När vi har anlitat en byggentreprenör inleds arbetet med att planera fiberutbyggnaden. Det innebär att vi kartlägger området och ritar ut vilka sträckor som vi behöver gräva för att alla bostäder i området ska ha möjlighet till fiberanslutning. För att kunna ansluta området till vårt rikstäckande fibernät måste vi ibland gräva långa sträckor. Därför behöver vi även ansöka om ett stort antal markavtal och grävtillstånd från Trafikverket samt privata och kommunala markägare.

Planering av fiber

Utbyggnad stamnät

Fiberutbyggnaden omfattar flera olika steg. Ett av de första stegen är att bygga en avfart från fiberstamnätet som går likt en motorväg genom hela landet. Det är ett omfattande arbete som innebär att vi behöver gräva långa sträckor genom olika typer av terräng som skog och mark.

Utbyggnad av stamnät

Utbyggnad bostadsområde

När stamnätet är framdraget börjar vi bygga ut fibernätet i området med bostäder som har beställt fiberanslutning. I likhet med vatten och el förläggs fiberkabeln under vägen genom att vi fräser upp asfalten. Vi påbörjar även tomtprojekteringen nu. Det innebär att du som har beställt fiber kommer bli kontaktad av våra erfarna projektörer för att tillsammans planera förläggningen av fiberkabeln på din tomt och installationen av fiber i bostaden.

Utbyggnad i bostadsområde

Aktivering

Det nya fibernätet är färdigbyggt och vi arbetar med de sista installationerna samt förbereder nätet för driftsättning. När alla bostäder i området har fått fibermottagare och vi har testkört fibernätet för att se så allt fungerar skickar vi ut signalen i nätet. Därefter kan du som kund beställa och aktivera dina tjänster från någon av våra tjänsteleverantörer inom Internet, tv och telefoni. Hur du väljer tjänsteleverantör och aktiverar dina tjänster finns beskrivet i den installationsguide som du kommer att få av entreprenören som har byggt fibernätet. Filmen till höger visar hur du aktiverar dina tjänster. Du kan också läsa mer i vårt kundforum.

Beställ Internet, tv och telefoni

Arbetet går ofta snabbt, men ibland kan det ta det lite längre tid

Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, men följande exempel kan göra att tidplanen korrigeras något: Långa förhandlingar om markavtal, vatten i kanalisationen, ovanlig väderlek, berggrund eller andra hinder i vägarbetet.

Kontakta kundservice för svar på dina frågor