Om fiber.

Obegränsad hastighet, bättre kvalitet och stabilitet.

Fibertekniken är som nätets motorvägar med obegränsad hastighet. Till skillnad från slingriga småvägar som ofta används idag. Fiber ger dig dramatiskt högre hastighet, bättre kvalitet och större driftsäkerhet än någon annan teknik på marknaden.

Se om du kan få fiber hem till dig

Vad är fiber?

Optisk fiberkabel är den enda infrastruktur som man vet klarar framtidens krav på digitala tjänster. Fiberkabeln består av glasfibrer lika tunna som ett hårstrå som skickar signaler med hjälp av ljuspulser. Stora mängder av information kan skickas långa sträckor med ljusets hastighet. Fiberkabeln är även miljövänlig, går ej att lyssna av samt avger ingen strålning.

Vad är ett öppet nät?

Ett öppet nät betyder att alla leverantörer av digitala tjänster är välkomna i IP-Onlys fibernät. Det betyder att när du kopplar upp ditt hem till vårt fibernät så väljer du själv operatör och innehåll. Vi har marknadens största utbud av innehållsleverantörer inom Internet, tv och telefoni. För att se vilka leverantörer du kan välja mellan i ditt område, klicka här.

Ikon - Stabilt nät från IP-Only

Stabilt

Du surfar utan väntetider och utan avbrott.

Hög kapacitet från IP-Only

Hög kapacitet

Hela familjen kan vara uppkopplade på flera enheter samtidigt.

Ikon - Långsiktighet

Långsiktigt

Du behöver aldrig mer fundera på din uppkoppling.

Kopparnätet släcks ner.

Kopparnätet är samma sak som det fasta telefonnätet. Om du idag har en ADSL-uppkoppling och surfar via telefonjacket hemma så kommer du att påverkas av nedsläckningen av kopparnätet.

Läs mer

Vad betyder de olika benämningarna?

Internet 100/10 Mbit/s betyder att du får hastigheten 100 Mbit/s när du laddar ner något från Internet och 10 Mbit/s när du sänder ut något på Internet. Oftast så är det viktigare att kunna ladda ner fort då man som privatperson sällan är beroende av att lägga ut stora datamängder på Internet.

Framtidssäkrad hastighet med fiber

Fiberutrustning ger ofta en teknisk möjlighet att få en anslutning på upp till 1 000 Mbit/s. Det är mer än vad någon i dag rimligtvis kan behöva, men kraven ökar snabbt och om det behövs högre hastighet om tio år räcker det att byta fiberomvandlaren inne i huset. Fibern kan ligga kvar i backen.

Fiberordlista

Bredband
Vardagligt uttryck för internetanslutning med hög överföringshastighet.

Byggbeslut
Beslut om att bygga som fattas när vi uppnått tillräckligt många som vill ansluta sig i ett område.

Fiber
Namn på den kabel som grävs ned i marken. Gjord av packat glas och tunn som ett hårstrå. Signaler skickas med ljusets hastighet.

Fibernät
Fibern grävs ned från stamnätet till områdesnätet och vidare ut till varje hus. Det bildar ett nät.

Fiberomvandlare/fibermottagare
Apparat som gör om ljussignaler till datasignaler. Finns i varje fiberuppkopplad fastighet.

Infrastruktur
Samlingsbegrepp för anläggningar som (vanligtvis) är mycket kostsamma och som är av stor betydelse för samhället. Exempelvis vägar, järnvägar, flygplatser och fibernät.

Kopparnät
Telefonnätet som Skanova äger. Lades ned i marken av Televerket för flera decennier sedan. ADSL, bredband via telefonjacket, levereras i kopparnätet. Under avveckling.

Projektering
Planering av var grävning ska ske, i ett område och på enskilda tomter.

Schakt
Den uppgrävda sträckan där fiberkablarna läggs ner.

Stadsnät
Geografiskt avgränsat fibernät till privata hushåll och små företag.

Switch
Omkopplare som styr datatrafiken mellan olika noder.

Tjänsteleverantörer
Operatör som levererar tjänster i nätet – till exempel bredband, telefoni och tv.

Så underlättar fiber din vardag

Se filmerna nedan om hur fiber möjliggör en enklare vardag och ger ökad trygghet.

Har du några funderingar om fiber?

I vårt kundforum finns svar på nästan alla frågor. Sök svar eller ställ din egen fråga!

Gå till kundforumet