ROT och RUT

Frågor och svar om ROT och RUT.

Vår fasta övertygelse är att hela Sverige ska leva. För att kunna göra framtidens fibernät tillgänglig till så många som möjligt, även på landsbygden, erbjuder vi därför nu ROT- och RUT-avdrag.

Vi vill redan från start vara tydliga med vad ROT och RUT innebär och vilka krav som ställs för att kunna utnyttja avdragen. Vi förstår att många har funderingar kring detta, och några svar hittar du nedan. Har du ytterligare frågor är du som vanligt välkommen att kontakta vår kundservice, eller din närmaste
IP-Only-kontakt.

Vilket arbete omfattar ROT och RUT?
ROT innebär 30 procent skattereduktion på tomtarbetskostnaden vilket bland annat omfattar tomtschaktning, nedläggning av rör och återställning på tomten.
RUT innebär 50 procent skattereduktion på arbetskostnaden i hemmet vilket omfattar installationsarbetet.

Vilka krav har Skatteverket för att jag ska vara berättigad ROT- och RUT-avdrag?
Skatteverkets krav och ROT- och RUT-avdragets storlek kan ändras med tiden, för fullständig aktuell info besök Skatteverkets hemsida.

Skatteverkets nuvarande krav för nyttjande av ROT/RUT omfattar bland annat:

  • Du får inte ha förbrukat den årliga avdragsgiltiga kostnaden (ROT och RUT kvittas mot betald skatt) vilket för närvarande är totalt 50 000 kronor per person och år. RUT-avdrag för personer under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.
  • Du måste vara folkbokförd i Sverige och betala tillräcklig skatt
  • Fastigheten ska nyttjas som bostad för att vara berättigad till RUT-avdrag (fritidshus kan vara berättigat givet att den används som bostad en viss tid av året)

Kan jag kombinera ROT- och RUT-avdraget med delbetalning?
Nej, IP-Only endast kan endast ansöka om ROT- och RUT-avdrag när du betalat för fiberinstallationen, vilket med delbetalning kan betyda en betalningsplan på fem år. Dessutom är det ett krav att kunden själv ska ha direktbetalat för arbetet (vilket inte är fallet vid nuvarande delbetalningslösning).

Kan jag ansöka om en del av ROT- eller RUT-avdraget?
Nej, IP-Only ansöker om ROT- och RUT-avdrag endast om hela beloppet ryms inom årsbeloppet för avdragen.

Varför kan jag inte få ROT/RUT-avdrag?
I vissa områden och under vissa omständigheter (t.ex. vid delbetalning) erbjuder vi inte ROT eller RUT-avdrag. Eventuellt belopp för ROT och RUT-avdrag framgår alltid av den beställningsblankett som gäller för varje specifikt område. Framgår inte sådant belopp på beställningsblanketten har kunden ingen möjlighet att nyttja ROT och RUT-avdrag.

Varför kan inte ROT användas vid befintlig kanalisation?
Vid utfört grävarbete för fiberkabeln, så kallad kanalisation, på tomten finns inget ROT-grundande arbete att göra skattereduktion på. Man kan däremot fortfarande ansöka om RUT för det installationsarbete som utförs i bostaden.

Kan jag ansöka om ett högre skattereduktionsbelopp för extra installation eller teknikkostnad?
Nej, IP-Only erbjuder endast ett ROT och RUT-avdrag. Avdragen blir därmed inte högre vid en extra grävanslutning eller adderade teknikerkostnader.

Hur stora belopp innebär IP-Onlys erbjudande vad gäller ROT och RUT?
För exakta belopp, se avtal för ditt område www.ip-only.se/portal.

Kommer priset som IP-Only tidigare kommunicerat att förändras i och med ROT- och RUT-avdraget?
Nej, det vi kommunicerat tidigare gäller.

Är ni skyldiga att erbjuda skattereduktion (ROT/RUT)?
Nej, vi har ingen skyldighet att erbjuda våra kunder ROT eller RUT-avdrag. Det innebär att våra kunder i vissa fall inte kommer kunna begära skattereduktion i form av ROT och RUT-avdrag för sin fiberinstallation i sin deklaration till Skatteverket.

Jag är befintlig kund och har gamla villkor, kommer dessa att förändras i och med ROT- och RUT-erbjudandet?
Det avtal som du tecknat gäller. I de områdena som såldes in med de äldre allmänna villkoren så gäller fortfarande dessa, med undantag av de ensidigt positiva förändringarna vad gäller lägre utträdesavgifter.