Så skapar IP-Only affärsnytta för er

Nyheter

 • 16/4

  Johan Bergman ny säljdirektör på IP-Only

  Johan Bergman tillträder i dagarna tjänsten som säljdirektör på IP-Only.

  Läs mer
 • 15/4

  IP-Only vann tilldelningsbeslut för svartfiber till Kristinehamns kommun

  IP-Only kommer att få leverera svartfiber till Kristinehamn kommuns verksamheter

  Läs mer
 • 21/3

  IP-Only lanserar CDN-tjänst för snabb innehållsdistribution på nätet

  IP-Only möter marknadens behov och lanserar CDN-tjänst baserat på ny plattform.

  Läs mer

IP-Only på en minut

En_minut

IP-Onlys affärsidé är att äga, driva och utveckla sin egna nordiska fiberinfrastruktur och erbjuda tjänster som utgör fundamenten till det digitala informationssamhället.
IP-Onlys moderna infrastruktur med stamnät, utbyggda accessnät och ett växande antal stadsnät är en av de fyra största i Sverige. Fibernätet i kombination med våra datorhallar och plattformar för Infrastruktur som tjänst (IaaS) är basen för våra enkla och kraftfulla tjänster.
Tekniken kompletteras med en kompakt och ändamålsenlig organisation med ambitionen att alltid svara upp mot högt ställda förväntningar. Kunderna utgörs av andra operatörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt IT-intensiva företag och organisationer inom privat och offentlig sektor.

Läs om affärsidén och några av våra kunder